Head Office Liaison Officers

NO NAME PHONE NO
1 MANJUNATH B 8904516199
2 SRIKANTH K KULKARNI 9901254711

Circle Liaison Officers

NO NAME CIRCLE PHONE NO
1 ANKIT SAHGAL AGRA 8410672095
2 RICHHARIYA B K AHMEDABAD 9427314560
3 SHAMA SUNDER K BENGALURU 9900268239
4 KRISHNAKANT TRIPATHY BHOPAL 9713011344
5 S N TRIPATHY BHUBANESWAR 8763668760
6 YUGESH KUMAR CHANDIGARH 9501016719
7 PRABHU D CHENNAI 9790075396
8 SHIV SHANKAR KUMAR SINGH DELHI 9650503525
9 RUPAM BHAGAWATI GUWAHATI 8486561642
10 UDAYKUMAR Y MAHALE HUBBALLI 9449624446
11 B LINGA REDDY HYDERABAD 9440473460
12 AMIT SHARMA JAIPUR 9414752802
13 SANDEEP BATRA KARNAL 9050600137
14 UJJAL NARAYAN SAHA KOLKATA 8420423788
15 DHANANJAY SINGH LUCKNOW 9450439510
16 SUNDARARAJAN P MADURAI 9600102892
17 S RAMESH NAIK MANGALORE 9448626656
18 SACHIN SHETTY MANIPAL 9108242331
19 VINNY MARTIS MEDONICA MUMBAI 9892339305
20 KISLAYA PATNA 9471849870
21 SACHIN WAIKER PUNE 9421206696
22 SHAILESH KUMAR TRIPATHI RANCHI 9430285469
23 MANOHARAN P TRIVANDRUM 9447953241
24 JEEVANSATYA PRAKASH VIJAYAWADA 9502069966